Naše politika kvality

Otázka kvality je v centru pozornosti poskytování našich služeb Ultra-Čistoty:

 • Služby s osvědčením ISO 9001 podle pole působnosti: "pronájem oděvů do čistých prostor, údržba dekontaminací částic v zónách s kontrolovaným prostředím a sterilizace, sběr a rozvoz, obchodní rozvoj a sledování."
 • Naslouchání zákazníkovi: průzkum a každoroční návštěvy
 • Každý rok asi třicet z našich zákazníků si přijde udělat kontrolu do některého z našich závodů
 • Technické kontroly se provádějí každý rok v každém čistém prostoru

Naši odborníci na Ultra-Čistotu

Máme v Evropě 12 specializovaných závodů zaměřených na Ultra-Čistotu.

Každý závod má pracovníky specializované na tuto činnost:

 • Vedoucí centra: odborník na vaše potřeby, je technickou oporou a zajišťuje vyřizování zákazníků - velkých firem. Účastní se výzkumu a rozvoje metod a produktů, které budou více odpovídat vaším očekáváním.
 • Referent pro klientelu: je vám k dispozici pro vyřizování záležitostí ohledně vašich zakázek, je odpovědný za řádné plnění služby
 • Obchodní referent: je vyškolen k řešení technických problémů a může vám pomoci při stanovení vašich potřeb, poradí vám, jak zajistit odpovídající řešení
 • Obchodní asistentka: je vaším stálým kontaktem na telefonu, může vám podat kdykoliv informace ohledně administrativních záležitostí vaší složky
 • Zástupce kvality: dbá na dodržování postupů podle norem ISO 9001. Je odpovědný za výstup jednotlivých dávek oděvů.
 • Vedoucí výroby: kontroluje výrobní proces Ultra-Čistoty, organizuje výrobu a dbá přitom na řádné dodržování platných postupů.
 • Servisní agent: zajišťuje dodání a případně uložení. Je vyškolen v tom, jak se chovat v zónách s kontrolovaným prostředím. Je vaším partnerem při každé dodávce.

Naši odborníci Ultra-Čistoty jsou připraveni vám poradit a odpovědět na vaše potřeby.

Naše laboratoř pro výzkum a rozvoj

Jsme vybaveni laboratoří pro výzkum a rozvoj, jejímž úkolem je:

 • Kvalifikovat látky a příslušenství (stahovací lemy) našich oděvů
 • Kontrolovat účinnost designu našich oděvů
 • Být k dispozici našim zákazníkům při jejich interních schvalovacích postupech

Provádí se zde následující testy:

 • Body Box: vizualizace "měchového efektu" pomocí Foggeru a měření částic při různých pohybech
 • Test PEFA: hodnocení filtračních schopností látek
 • Test v Helmkeově bubnu: hodnocení množství uvolněných částic
 • Test ESD: hodnocení schopnosti odvodu elektrostatických nábojů
 • Mikroskopický test: prostudování tkaniny látek

Některé testy jsou prováděny subdodavatelsky:

 • Biofiltrační test: hodnocení bakteriální propustnosti látek
 • Testy pevnosti látek v dotržení, v tahu a v protažení

Všechny naše látky jsou kvalifikované, aby bylo možné vám zajistit zachování jejich vlastností po celou dobu jejich používání. Testy se provádějí na 3 našich úpravách: dekontaminace částic se sterilizací nebo bez (tlaková nádoba nebo sterilizace zářením).

Naše konstrukční kancelář

Vlastníme konstrukční kancelář, jejímž úkolem je:

 • Vybírat látky a příslušenství, které budou následně kvalifikovány
 • Vytvářet a vybírat designy pro naše oděvy
 • Vytvářet a spravovat technické listy všech našich oděvů

Naše školení

Můžeme zaškolit vaše pracovníky na "správnou pracovní praxi v čistých prostorách":

 • Všeobecné informace o čistých prostorách: popis, fungování,...
 • Úloha oblékání v čistých prostorách a sterilních prostředích
 • Správná praxe v oblasti řízení oděvů: oblékání, svlékání, skladování,...
 • Chování v čistých prostorách: pohybování, hygiena,...

Tato školení jsou v souladu s normou 14644-5.

Na vaši žádost vyškolíme vaše pracovníky ohledně postupu oblékání používaného oděvu s praktickým provedením pro všechny účastníky.

Kontaktujte SNDI

 • Kvalita
 • Pružnost
 • Stálé ceny
Zavřít

 This website uses cookies to offer you a better browsing experience and to adapt its content by measuring the number of visits and pages viewed. Learn more.

/cs/know-how/index.html
/cs/know-how/index.html
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-addproduct.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-removeproduct.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-checkproduct.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-getproducts.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-gettotalproducts.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-showbin.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-updatebin.jsp
/export/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/images/bg_formatters/bg_formitem_apply_inputfile.jpg
- /cs/know-how/index.html