Čistý prostor

Definice dle ISO 14644-6 (září 2007) §2.33:

"Prostor, v němž je stanoveno přípustné množství částic ve vzduchu a který je postaven a používán tak, aby se minimalizovalo vniknutí, tvorba a zadržování částic uvnitř místnosti, a v němž jsou náležitě kontrolovány i jiné relevantní parametry jako teplota, vlhkost a tlak."

Oblasti činnosti

Čisté prostory se nacházejí v různých oblastech činnosti:

 • Farmaceutický průmysl, Biotechnologie, Medical Device a Kosmetika
 • Mikroelektronický průmysl (Polovodiče, Kosmický výzkum, Nanotechnologie,...)
 • Průmysl špičkových technologií: Fotovoltaika, Výzkumné a rozvojové laboratoře,...
 • Zdravotnictví: Ústřední lékárny, Krevní banky
 • Zemědělsko-potravinářský průmysl

Právní ředpisy

ISO 14644-5 § B6 (2004)

Je třeba provádět operace finálního ošetření a balení oděvů pro čisté prostory v podmínkách čistých prostor v souladu s normami čistých prostor, v nichž tyto oděvy budou používány.

BPF BO č.2009/9 bis LD1 § 41 až 45

41. Výměnu a praní oblečení je nutné provádět podle popsaného postupu zajišťujícího minimalizaci kontaminace oblečení nošeného v zónách s kontrolovaným prostředím nebo vnášení znečišťujících látek do těchto zón.  

42. Oblečení a jeho kvalita musí být uzpůsobeny výrobám a zatřídění pracovních zón. Musí být používáno tak, aby se výrobek ochránil před kontaminací.

43. Požadované oblečení v jednotlivých třídách je popsáno zde níže:

Třída D: vlasy a případně vousy musí být zakryty. Musí být používáno normální ochranné oblečení a boty nebo vhodné návleky na boty. Je nutné přijmout taková příslušná opatření, která zabrání veškeré kontaminaci z prostor vně zóny kontrolovaného prostředí.

Třída C: vlasy a případně vousy a knír musí být zakryty. Musí být používáno oblečení sestávající z blůzy a kalhot nebo kombinézy, stažené u zápěstí a se stojacím límcem, jakož i boty nebo vhodné návleky na boty.

Třída A/B: vlasy a případně vousy a knír musí být zcela zakryty kuklou; tato kukla musí být zastrčena do límce blůzy; obličej musí být chráněn rouškou, aby se zabránilo potřísnění kapičkami; je nutné používat gumové nebo plastové rukavice, sterilizované a nepráškované, jakož i sterilizované nebo dezinfikované holiny. Kalhoty musí být dole zastrčeny do holin, stejně tak jako rukávy do rukavic. Tento ochranný oděv nesmí prakticky pouštět žádná vlákna ani částice a musí zachycovat částice vylučované operátorem.

44. Osobní oblečení není dovoleno vnášet do šaten vedoucích do prostor třídy B a C. Čistý a sterilní ochranný oděv (sterilizovaný nebo účinně dezinfikovaný) musí být poskytnut každému operátorovi v zónách třídy A/B na každou pracovní seanci. Při operacích je třeba rukavice pravidelně dezinfikovat; roušky a rukavice se musí měnit minimálně vždy na každou pracovní seanci.

45. Oblečení ze zón s kontrolovaným prostředím se musí prát a zacházet s ním tak, aby na něm nezůstávaly kontaminační látky, které by se později mohly uvolnit. Tyto operace musí být prováděny podle popsaných postupů. Je žádoucí mít k dispozici čisticí zařízení vyhrazené pouze pro tyto oděvy. 

Některá nevhodná ošetření mohou poškodit vlákna a zvýšit tak riziko uvolňování částic.

Vaše potřeby

Existují 3 kategorie potřeb:

 • prevence částicové kontaminace
 • prevence biologické kontaminace
 • kontrola výbojů statické elektřiny

Pro zachování klasifikace vašich čistých prostor je nutné vždy kontrolovat zdroje biologické a částicové kontaminace.

Jedním ze zdrojů kontaminace v čistém prostoru je "operátor", oděvy tedy musí:

 • zadržet kontaminaci od "operátorů" a přitom být pohodlné a prodyšné
 • samy nesmí představovat zdroj kontaminace

Za tímto účelem musí být oděv uchováván v podmínkách čistého prostoru za použití specifického procesu ošetření (částicová dekontaminace a sterilizace v případě potřeby).

 

 

Volba oděvu a ošetření


Kontaktujte SNDI

 • Kvalita
 • Pružnost
 • Stálé ceny
Zavřít

 This website uses cookies to offer you a better browsing experience and to adapt its content by measuring the number of visits and pages viewed. Learn more.

/cs/ultra-cistota/index.html
/cs/ultra-cistota/index.html
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-addproduct.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-removeproduct.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-checkproduct.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-getproducts.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-gettotalproducts.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-showbin.jsp
/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/bin-tools/bin-action-updatebin.jsp
/export/system/modules/com.elis.opencms.templating/resources/images/bg_formatters/bg_formitem_apply_inputfile.jpg
- /cs/ultra-cistota/index.html